1. Ana Sayfa
 2. Büyüler

Büyü

Büyü
Büyü

Büyü insanların çaresiz kaldığı konularda, gerek hastalık gibi görünen bir takım olayların tıp tarafından çözülemediği meselelerde, maddi ve fiziksel güzünüz olmasına rağmen üstesinden gelmeyi başaramadığınız konularda ve saymakla bitirilemeyecek kadar mesele için kullanılan en etkili ilimdir.

Büyü gerek dini kaynaklarda ki, başta Kuran’ı Kerim olmak üzere varlığı tescilli bir ilimdir. Büyü varlığı tartışılması çok gereksiz konular arasında yer alır ki bu gün ateist ya da agnostik olan birçok toplum ya da kişiler de metafiziksel kuramların varlığını kabul etmişlerdir.

Büyü konusunda medyumlar en bilinen uygulayıcılardır. Bir çok farklı ismi olabilen medyumlar, müneccim, büyücü ve hoca gibi sıfatlarla da anılabilmektedirler. Medyum Güldeste Hoca olmamda büyük emeği geçen başta ailem olmak üzere dünyanın bir çok yerinde saygın büyü üstatları bulunmaktadır.

Büyü Nedir?

Büyü içine simya ilmini ve metafiziksel kuramları da alan, yıldızlara yanı astroloji ilminin de içinde yer aldığı bir dize ilimlerin birleşimi olmakla birlikte doğuşta bir takım yeteneklere de ihtiyaç duyulan bir olgudur. Büyü yapmak için cinlerden ve doğa üstü varlıklardan da faydalanıldığı gibi ruhlardan da dolaylı olarak yardım alınmaktadır.

Günümüzde büyü konusunda sınırlı kaynak olduğu da gözden kaçırılmayacak bir gerçektir ve piyasada bulunan büyü kitapları ya uydurma ya da günümüze uyarlanırken bilinçli olarak değiştirilmiş kitaplardır.

Aynı zamanda büyü yapmak her Ademin başaracağı bir durum olmadığı gibi insanın fiziki ve ruhi olarak da büyük problemler yaşamasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple büyü medyumlar tarafından yapılabilen ve bozulabilen bir ilim olarak kabul edilir.

Büyü Nasıl Yapılır?

Büyü nasıl yapılır sorusu genel bir soru olmakla birlikte özünde büyü bir kaynaktan gelmekle birlikte aslında doğal sürecinde bir çok farklılık da içermiştir. Günümüze kadar doğan ihtiyaçların değişmesi gibi durumlar da büyü nasıl yapılır sorusunun cevabında bir takım değişiklikler olmasına yol açmasının yanında insanların ihtiyaçlarına göre de muhteviyatı farklılaşmıştır.

Bu alemde yaratılmış her zerre görünmez bağlar ile birbirine bağlıdır ve İslam inancında yaratıcı alemlerin Rabbi olarak tanımlanmaktadır. Yine İslam inancında 18 bin alem olduğu da vurgulandığından ötürü bu kainatın bir tek insan ve cinlerin at koşturduğu bir düzen olduğunu var saymak yanlış olarak kabul edilir.

Büyü nasıl yapılır sorusunun cevabı aslında tüm bu kainat felsefesinin ve bundan doğan ilimlerin özüne erişmekle anlaşılacak cevaptan nemalanmaktadır. Büyü yapmak için akla hayale gelmez nesneler ve bazı hayvan ürünleri, bazı insani nesneler ve materyaller kullanılmaktadır.

Büyü genel itibari ile olması zor olan ya da imkansız görünen durumlarda kullanılarak sonucunda hayrete düşürecek olaylar dizisini başlatan güçlü bir ilimdir. Büyü nasıl yapılır sorusunun muhatabı olan bir medyum olmam hasebiyle Medyum Güldeste Hoca olarak bu sorunun büyüye göre değişebileceğini sizlere hatırlatmak isterim.

Ancak yine de hangi büyü olursa olsun doğru medyum ile çalışmak, verilen talimatlara tam uymak, büyü sürecinin kolay olmadığını bilmek ve en önemlisi baştaki niyeti sağlam tutmak gerekmektedir. Tüm bu koşullar sağlandıkta sonra büyü nasıl yapılır sorusu hangi büyü yapılacak ise ona göre cevap bulacak ve şekillenecektir. Bu minvalde büyü nasıl yapılır merak edenlerin benzer yazılarımıza göz atmasında da fayda vardır.

En Tehlikeli Büyüler

En tehlikeli büyüler denildiği zaman akla ilk gelenler kara büyü işlemleridir. Çünkü kara büyü karanlıktan, bilinmeyenden, gölgelerde gizli olanlardan güç almaktadır. Genel manası ile insanların karıştırmaması gereken konu ise en tehlikeli büyüler en iyi büyüler olarak anılmaması gerektiğidir.

Çünkü kara büyü de olsa ak büyü de olsa vefk ya da havas işlemleri de olsa burada asıl yapı taşı yapan medyumun kim olduğundan geçmektedir. En tehlikeli büyüler bu sebeplerden dolayı yine en iyi medyumlar tarafından yapılacak olan kara büyüler olarak aklımızda kalmalıdır.

Yine en tehlikeli büyüler konusunda bir başka bilinmesi gereken mesele ise bu büyülerin dikkatli olunmadığı ve ehli tarafından yapılmadığı durumlarda yapana, yaptırana ve yapılan kişiye çok büyük zararlar verecek olmasıdır.

Uzun yıllar boyunca sizlere Medyum Güldeste Hoca olarak hizmet vermekteyim ve gördüğüm vakaların sayısı oldukça fazladır. İnsanların kendi başlarına en tehlikeli büyüler ile uğraşması ya da ehil olmayan acemi medyumların hem kendilerine hem de danışanlarına verdikleri zararlara şahitlik yapmaktayım.

Her halükarda şahsıma ya da güzümde üstat olabilecek medyumlara gelerek daha kolay yoldan çözülmesi gereken konuların ki en tehlikeli büyüler bu konunun başında gelir, yolu uzatmış olmanız ve ilk evvela gördüğünüz zararın bizce giderilmesi büyünün etkilerinin sizden silinmesi gerekmektedir.

Bunun yerine sizlere tavsiyem ilk evvela şahsım da başta olmak üzere en tehlikeli büyüler konusunda uzman medyumlar ile çalışmanız olacaktır. Kara büyünün her türlüsü, papaz büyüsü, mezar büyüsü, sabun büyüsü gibi tüm büyüler ki içlerine bir takım aşk büyüleri de dahil olmakla birlikte sorunsuzca üstesinde gelebileceğimiz büyülerdendir.

Büyü Çeşitleri

Büyü çeşitleri medyumlar tarafından kullanılan tüm büyüleri içine alan bir konudur. Büyü, ana unsur olarak üç ana başlıkta incelenebilir. Bunlar sırasıyla;

 • Ak büyüler
 • Kızıl büyüler
 • Kara büyüler

Olarak adlandırmaktadır. Ban bu yazımda sizlere genel manada büyü çeşitlerine değinecek ve medyumların hangi büyüleri kullandıklarından bahsedeceğim. Esasen binlerce farklı büyü olmakla birlikte hepsini buraya sıralamak elbette ki mümkün olmayacaktır.

Hatta büyü çeşitleri genel itibari ile de kendi içinde uygulama yönünden bir çok farklı daha ayrılabilmektedir. Bu sebeple medyumlar genel manada büyüleri tek bir başlık altında incelerken konunun muhatabı olan kişilere bu konuda aydınlatma yapmaktadırlar.

Ben de Medyum Güldeste Hoca olarak medyumlar tarafından sıkça kullanılan bir takım büyü çeşitleri nelerdir sıralayacağım. Ayrıca bu saydığım büyüler hakkında da internet sitemde özel olarak ayrılan başlıklardan okuyum bilgiler almanız mümkündür. Sıkça yapılan ve kullanılan büyü çeşitlerinden bazıları şunlardır;

 • Aşk büyüsü
 • Bağlama büyüsü
 • Ayırma büyüsü,
 • Papaz büyüsü
 • Kara büyü çeşitleri
 • Domuz büyüsü
 • Ölüm büyüsü
 • Sabun büyüsü
 • Kilit büyüsü
 • Kaşık büyüsü
 • Yumurta büyüsü
 • Adet kanı büyüsü
 • Tırnak büyüsü
 • Nohut büyüsü

Bu liste bu şekilde uzayıp gitmektedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi tüm bu konular ile alakalı olarak büyü çeşitleri hakkında bilgi verdiğim yazıların internet siteme bir kısmı eklenmiş bir kısmı da eklenmektedir. Bundan mütevellit gerek yazılarımı okuyarak gerek de bana ulaşarak büyü çeşitleri hakkında bilgi almanız mümkündür.

Büyü çeşitleri genellikle sık olarak medyumların ulandığı büyü isimlerinin de dışında orijinal isimleri ile kadim kitaplarda anılmaktadır. Büyü çeşitleri kadar önemli olan bir diğer konu ise kim için hangi büyü kullanılmalı meselesidir.

Büyü Nasıl Bozulur?

Büyüler, insanların tarihsel süreçte merak ettiği önemli bir konu başlığıdır. Büyü yapılmasını isteyen kişi ilk etapta bunun kararına varmak zorundadır. Hangi büyünün etkili olduğu, hangi büyülerin daha işe yarar nitelikte olduğu ve benzeri birçok konu başlığı olduğunu bilmeniz gerekiyor. En iyi ve etkili büyü seçenekleri için bizi takip etmeye devam edin.

Büyü bozmak için en başta ortada bir büyü olması gerekir. Fakat çeşitli işlemler sayesinde büyülerin varlıkları anlaşılabilir. Bunlar gizli ilimlere dayalı önemli metotlardır. Günümüzde gizli ilim konu başlıklarında çok fazla önemli kaynak vardır. Bu kaynaklar sadece medyum Hocalar tarafından okunabilir ve açıklanabilir. Bunun dışında kişinin kendi imkanları ile büyü kavramanı tam olarak anlaması söz konusu olmaz.

Eğer kişi büyü tesiri nedeniyle kendini kötü hissediyorsa, bunu nasıl düzeltmesi gerektiği yönünde önemli adımlar atmak zorundadır. En başta büyülerin nasıl bozulacağının bilinmesi, sadece medyum hocaların işidir.  Bu yöntemler eski kadim el yazması kitaplar üzerinde anlatılır. En etkili büyüler ve daha fazlası için bizi takip edin.

Büyü bozulmasında farklı eşyalar tercih edilmesi kişide değişimlere neden olmaktadır. Önemli olan hangi malzeme ile hangi büyünün bir arada yapılmasının uygun olduğudur. Eski kitaplarda aslında bu net bir şekilde yazar. Daha doğrusu büyüler ve eşyalar arasında bağlantılar net bir şekilde kurulmuştur.

Eski zamanlarda daha çok aşk büyüler ile alakalı bilgiler, bu büyülerin nasıl tuttuğu ile alakalı önemli işlemler ifade edilirdi. Günümüzde ise bunun değiştiğini söylemek gerekir. En etkili büyüler sayesinde rahatlıkla güzel bir hayat kurmak mümkün olur. Büyülerin tesirlerini siz de sitemiz üzerinden rahatlıkla takip edebilirsiniz. En güçlü büyülere anlam vermek için bizi takip etmeye devam edin.

Büyü nasıl bozulur dediğimiz zaman kişinin bunu bilmesinden daha çok gerçek bir medyum hoca ile iletişim halinde olmasının önemli olduğunu anlamak gerekir. İnternette yer alan bilgilerin bir kısmı doğru değildir. Kişiye özel tılsımlı sözler, dualar ve vefk çalışmaları büyü bozmak için etkili yöntemler arasında ön sıradadır.

Yorum Yap