1. Ana Sayfa
 2. Büyüler

Evde Büyü Yapmak

Evde Büyü Yapmak
Evde Büyü Yapmak

Evde büyü yapmak, büyü konusunda meraklı ve araştırmalar yapan birçok insanın başvurduğu girişimlerdir. Evde büyü yapmak konusunda medyumlara danışanlar, büyü kitapları alanlar ve internetten gördükleri yöntemleri uygulayanlar oldukça fazladır.

Fakat siz okurlarıma daha önce de bahsettiğim gibi evde büyü yapmak medyum olmayan, büyü ilmi ve manevi bakış hediye edilmeyen kimseler için mümkün değildir. Yapılan büyü işlemleri doğru yöntem bulunarak uygulansa dahi sonu mezarda bitecek kadar tehlikeler taşımaktadır. Bu sebeple de ister hüddam ilmi ister cinler ile irtibat kurma isteği bile olsa bu herkesin karı asla olmayacak kadar önemli bir konudur.

Evde büyü yapmak ya da herhangi bir yerde büyü yapmak yalnızca medyumlar için geçerli bir durumdur. Bu konuda Medyum Güldeste Hoca olarak danışanlarımı uyarmak ve korumak benim görevimdir. Çünkü birçok kimse heves ya da cinlerin kışkırtması ile büyü işlemlerini basit kendisini ise korkusuz ve alim görebilmektedir. Yeterliliğine inandırdığı kimseleri cinler rezil rüsva ve binlerce derde duçar edebilmektedirler.

Evde büyü yapmak için yeterlilik yalnızca hediye edilen bir ilim ve sonradan icazet ve el verme ile pekiştirilen bir durumdur. İcazet olmazsa yine olmaz. Çünkü kilidin anahtarı icazette saklıdır. Kilitsin bir kapı nasıl açılamazsa icazetsiz evde büyü yapmak herkes için belaya ve dertlere sebebiyet verecektir. Evde büyü yapmak için iyi bir medyumdan yardım alınmalı ve medyum ile birlikte kontrollü bir şekilde ritüelleri gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

Evde Büyü Belirtileri

Evde büyü belirtileri, bir düşman ya da sizinle ilgili iyi ya da kötü bir derdi olan birisi tarafından hanenizi, hane halkınızı ya da direk sizi hedef alan büyüler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Evde büyü belirtileri bazen büyü yapılan kişi ya da kişiler tarafından hissedilebileceği gibi hissedilmeyen ve rüya sanılan durumlar da yaşanması mümkündür. Eve büyü yapılması sonucunda birçok insanın psikolojik olarak zarar gördüğü durumlar da yaşanmaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında evde büyü belirtileri konusu çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bazı danışanlarım bana ulaşarak “Medyum Güldeste Hanım, evde büyü belirtileri olacak bir takım farklılıklar seziyorum” şeklinde bildirimlerde bulunmaktadır.

Evde büyü belirtisi olması muhtemel olan birçok durum olmakla birlikte bunların iyi sentezlenmesi ve mutlaka büyü bakımı yapılması da gerekmektedir. Gerek danışanlarımın gerekse de okurlarımın merakını gidermek için yüksek ihtimalle otaya çıkan evde büyü belirtileri içinde birkaç tanesi şekilde sıralanabilir;

 • Evde büyü belirtileri içinde en dikkat çekeni eve girildiğinde dışarıya göre daha güvensiz ve huzursuz hissetmenizdir.
 • Evde büyü olması durumunda her ne kadar evde korku ve huzursuzluk yaşasanız da bir süre sonra evden çıkmak istemeyecek ve panikatak seviyesinde korkulara rağmen evde kalacaksınız.
 • Evde büyü belirtileri içinde en duyulan ve görülenler arasında belirli vakitlerde duyulan ayak sesleri ve genellikle gece duyulan fısıltı ve konuşma sesleri gelmektedir.
 • Evde büyü varsa aile bireyleri dışarıda huzurlu ve mutluyken ev içinde sürekli kavga ve huzursuzluk çıkarmaktadır.
 • Evde büyü belirtileri iyi takip edilerek yapılan büyünün de ne büyüsü olduğunu tahmin etmek mümkündür. Örneğin eşler cinsellikten uzaklaşarak birbirlerine hakarete varan durumlara düşmüşlerse o evde ayırma büyüsü bulunmaktadır.
 • Evde büyü belirtileri normal olmayan tüm durumları kapsamakta, sağda solda bulduğunuz tuz, toprak, kül ve yer değiştirmiş eşyalar da bunlara delil olarak görülmektedir.

Evde Büyü Nasıl Bulunur?

Evde büyü nasıl bulunur sorusu evinde büyü olduğundan şüphe duyan birçok kişinin cevabını aradığı bir sorudur. Fakat bazen ne kadar çaba sarf edilse de ne evdeki büyü bulunabilmekte ne de üzerinizdeki büyünün etkisi geçmektedir. O halde bu işi usulüne uygun ve gerekli koşullar sağlayarak yapmak en sağlam yöntemdir.

Bunun için ilmine ve sözüne güvendiğiz bir medyum ile iletişime girmek, onun talimatlarına uygun olarak evdeki büyüleri etkisiz hale getirerek bu belalardan kurtulmak mümkün olacaktır. Evde büyü nasıl bulunur şeklinde yıllardır sorulalar almama ve açıklama yapmama rağmen her geçen gün bu tür olaylara yeni karışan insanların da olması sebebiyle yeniden cevap verme durumları hasıl olmaktadır. Bu minvalde medyum Güldeste Hoca olarak, evde büyü nasıl bulunur konusunda belli başlı uyulması gereken kurallar olduğunu sizlere belirtmek istiyorum.

Evde büyü bulmak için kesinlikle bir medyumdan yardım almalısınız. Bu konuda hizmet verdiğim sayısız danışanım da bilir ki büyü bulmak olayı çözmemektedir. Önemli olan büyüyü bozmaktır. Bundan dolayı da uygulanan yöntemlerin her birisinin dikkatli seçilmesi ve daha büyük sıkıntılara vesile olunmaması gerekmektedir.

Evde büyü nasıl bulunur sorusuna cevap olacak birçok yöntem vardır. Bunlardan en bilineni büyü bakımıdır. Bir diğeri ise cinlerden yardım alınarak büyü bulma yöntemidir. Evde büyü her zaman muska ya da farklı bir materyal olarak bulunamayabilir. Kimi zaman tuz, kimi zaman toprak ve kül, kimi zaman domuz yağı, kimi zaman da sık kullandığımız bir objeye büyü yapılabileceği akıllardan çıkmamalıdır. ,

Evde Büyü Saklamak

Evde büyü saklamak hem büyü yaptıran hem de büyü yapılan kişiyi ilgilendiren bir durumdur. Bunun için de yapılan büyünün mahiyetine uygun olarak medyum tarafından tarif edilen yerlere tarif edilen şekilde büyünün saklanması son derece uygun olacaktır.

Evde büyü saklamak ile ilgili birçok farklı yöntem sıralamak mümkündür. Özellikle bazı büyüler vardır ki dikkat çekmeyecek yerlere saklanırken bazı büyü uygulamaları da kişilerin en çok kollandıkları eşyalara yapılmaktadır. Medyum Güldeste Hoca olarak evde büyü saklamak konusuyla alakalı olarak sizlere saklanması mümkün olan yerlerden bazılarını şu şekilde sıralamam mümkündür;

 • Kapı eşiğine sürülen bazı özel karışımlar, domuz yağları ve bunlara benzer maddeler.
 • Kapı pervazları içine saklanan muska, büyü ve vefk işlemleri.
 • Evin duvarlarına sürülecek domuz yağı başta olmak üzere, bazı özel karışıklar ve özel durumlarda elde edilen bazı hayvan sidikleri ve insan sidikleri.
 • Saksı içlerine karıştırılacak mezar toprağı, muska, büyü ve özel olarak büyülerden elde edilecek olan küller.
 • Koltuk kılıflarının, hurçların, yorganların ve elbiselerin astar içleri.
 • İç çamaşırlarına sıkılarak güzel kokular veren ve sizi şüpheye düşürmeyecek aşk büyüsü işlemleri için kullanılan karışımlar.

Bu saydığımız yerler muhakkak ki evde büyü saklamak için en çok kullanılan yerler ve uygulama şekilleridir. Fakat bazen yanlış olarak yapılan işlemleri büyüyü bulup yok etmek yerine daha da başımıza bela açmaktadır. Bundan dolayı da evde büyü saklamak için medyumun size yapmanızı söylediği şekilde uygulama yapmakta çok büyük fayda vardır. Evde büyü saklamak büyünün tutması açısından da büyük önem arz etmektedir.

Yorum Yap