1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Gizli İlimler

Gizli İlimler
Gizli İlimler

Gizli ilimler nedir ve Medyum Güldeste Hoca gizli ilimler hakkında sorulara nasıl yanıt veriyor? Gizli ilimler uzmanı gerçek medyum kimdir? Detaylar için bu yazıyı yazdık! Büyü ve insanın tanışıklığı ilk zamanlara kadar dayanmaktadır.

İlk medyumlar bu gizemli emaneti eski sahiplerinden devraldıklarında büyünün sırlı dünyasının kapısından adım atmış oldular. İnsanın bu ilk temasından bu yana binlerce sene geçmiş olsa da eskiden olduğu gibi halen bir savaş devem etmektedir.

Medyum Güldeste Hoca gibi medyumların tek gayesi olan dengeyi sağlama görevini birçok azılı güç aynı silahla vurmaya çalışmaktadır. Ancak gizli ilimlerin yolunda aldıkları birçok ders medyumları ve büyüyü daha dirençli bir hale getirmiştir.

Gizli İlimler Nelerdir?

Gizli ilimler varlığını bildiği halde onları inkar eden bir çok dönemden geçmiştir. Sizlere bunun en bilinen örneklerini orta çağ Avrupa’sından vermek yanlış olmaz. O karanlık dönemde büyü yapmayı bilen bazı din adamları kendilerinde medyumluk yeteneği olmadığı için cinlerin ve doğa üstü güçlerin oyuncağı haline gelmişlerdi. Bu zamanlarda ise yapacakları tek şey kendileri yerine insanların tercih ettikleri medyumları ortadan kaldırmak olacaktı.

Bu sebeple birçok kılıflar uydurdular. Örneğin bir çok kadın medyumu cadı diyerek ölüme ve ateşlerin içine acımasızca attılar. Bunları da henüz ilminin başında olan yahut kendini medyumluk ışığında tam yetiştirememiş olan yerel medyumlara cinlerden ve ifritlerden aldıkları destekler ile yapmaya çalıştılar. Bunda kimi zaman başarılı olsalar da çoğunlukla soyları tehlikede olan diğer medyumların güçleri ile de savaşmak zorunda kaldılar.

Bu dönemin karanlığı içinde sayısız insan ve medyum boşu boşuna can vermek zorunda kaldı. Bu verdiğimiz örneklere dünyanın değişik zamanlarında değişik yerlerde rastlamanız da mümkündür. Özellikle din kisvesini kullanan bir çok sözde din adamı büyü ve gizli ilimlerin günah olduğunu empoze ederken medyumları cezalandırmak istemişler ancak kendileri de ihtiyaç sahibi halka yazıp çizdikleri yarım yamalak muskaları ellerindeki her şeyi alma pahasına satmaya kalkmışlardır. Bu ikiyüzlülük tarihin gizli ilimler sayfasında tazeliğini koruyarak yazılmaya devem etmektedir.

Tehlikeli İlimler

Gizli ilimlerin tarih boyunca birçok farklı adı olmuştur. Büyük bir gizemi barındırdıkları ve sayısız sorunlara ilaç oldukları halde tehlikeli ilimler olarak bilinmişlerdir. Bu konuda Medyum Güldeste Hoca aydınlatıcı açıklamaları ile bizleri bilgilendirmiştir. Burada tehlikeli ilimler denmesinin kastı gerçek bir tehlikeyi barındırmasından ötürüdür. Örneğin bazı kimseler meraklarına yenilerek büyü yapmaya kalkıştıklarında birçok kere cinlerin saldırısına maruz kalmaktadırlar.

Bunun haricinde ehliyetsiz kimselerin ilimleri dışındaki büyüyü kendi kendilerine bozmaya çalışması sonucu hem kendileri hem büyünün yapıldığı kişiler canlarına mal olacak acı olaylarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Bu göz önüne alındığında bir çok gizli ilim ve büyü de tehlikelidir demek doğrudur. Ancak bu gerçek bir medyumun elinde şifaya dönüşebilmektedir.

Eczacılar ilacın tarifini yaparken “dozu ayarlanmış zehir” tanımını kullanırlar. Bu hakikaten de böyledir. Maharetli kimyacıların ellerinde bir ilaç her derde deva olabilir. Ancak bir gram ayarı kaçmış olsa ölümcül ve geri dönüşü olmayan bir duruma da sokabilir. O yüzden burada maharet ve bilgelik yan yana olması gerekmektedir. Medyumlar için de büyü ve diğer gizli ilimler böyledir. Onlar ilacın dozajını ayarlayan maharetli eczacılar gibidirler.

Gizli İlimler Kenzülarş

Gizli ilimler her ne kadar hoş karşılamasalar da semavi dinlerin de en önemli gündemlerinden olmuşturlar. Örneğin eski lisanların efsunlu sözleri ile dua eden medyumların bu ritüelleri alınarak değişik isimler ile yeniden reforme edilmiştir. İslam kaynaklarının sahih olmayanlarında geçen ve sahih kaynaklarda ise hakkında net bir bilgi olmayan kenzülarş duası diye bir şey vardır.

Anlatılana göre bu duayı edenin sır perdeleri kalkarak maddenin her haline vakıf olmaktadırlar. Bu sayede bir çok şeye hükmetme yetkisine sahip olmaktadırlar. Bu duanın değişik versiyonlarına ulaşmak oldukça kolaydır ancak yapanların kaç kere okusalar da bir değişim gördükleri söylenemez. Oysa şifa kaynağı olan Kuran’ın kullanımı bu şekilde değildir.

Kenzülarş esasında medyumların ve bazı kadim bilginlerin muhteviyatına hakim oldukları ve eski lisanların kadim kitaplarına da konu olan bir duadır. Bu dua bir takım ritüeller ile belirli bir seviyeye gelen ilim ehline ve medyumlara öğretilen bir gizemdir. Herhangi birisinin okuması asla fayda etmeyecektir. Bu yüzden insanlar yanıltılmakta ve maalesef ki dinlerine karşı soğumaktadırlar. Bu acı tablo karşısında medyum Güldeste Hocamız ve nice medyumlar üzülmektedirler.

12 İlim İsimleri

Gizli ilimlerden bahsettiğimiz bu yazımızda Medyum Güldeste Hocamıza sık gelen sorulardan birisini daha cevaplayacağız, on iki ilim isimleri olarak bilinen bir takım bilgiler hakkında sıkça sorular gelmektedir. Bu ilimler aslında yüzlerce sırlı ilmi temsilen söylenen birkaç isimden ibarettir. İnsanlara gizli ilimlerin amacını ve ne olduğuna anlatmak adına yine insanlar tarafından hazırlanmış bir derleme gibi görülebilir.

12 ilim isimleri nelerdir dendiğinde ledün, kabala, havas, cin, simya, akıl okuma ve bunlara benzeyen bir yakım isimler gelmektedir. Önemli olan sayılar değildir. Burada önemli olan içeriktir. Bazı rakamlar onları koyanların çokluğu belirtmek için kullandıkları simgelerdir sadece. Örneğin yüzlerce çiçek var derken aslında parmakla bile sayılacak sayıda çiçekleri kastedeceğimiz gibi on iki sayısıyla da daha büyük rakamları anlatmak istenmiş olması yüksek ihtimaldir.

Gizli İlimlerde Yıldızname

Burçlar denildiğinde hemen hemen herkesin ilgisi dikkat kesilmektedir. Çünkü ne İslami ne de diğer semavi otoriteler burçlar hakkında kötü yorum yapmaya yanaşamamışlardır. Çünkü bir çok İslam alimi geçmişte ve günümüzde burçlar hakkında kitaplar yazarak bildiklerini kısıtlı da olsa aktarmışlardır. Madalyonun diğer yüzü ise çok farklıdır. Çünkü yıldızname ilmi ve burçlar hakkında en kadim bilgilere medyumlar sahiptir. Tek işi yıldızları incelemek ve diğer medyumlara bunlar hakkında bilgi vermek olan medyumlar vardır.

Yıldızname hakkında yapılan bakımlar ve hesaplamalar sonunda medyumların söyledikleri kesin ifadeler bulunmaktadır. Diğer birçok astroloji ile uğraşan insanın ise söyleyebilecekleri tek şey ise basit yorumlardan bazen de uçuk kaçık ifadelerden ibarettir. Burada anlaşılması gereken ise böyle özel ve kişisel konularda kesinlikle Medyum Güldeste Hocamıza danışarak doğru bilgiler alınmasıdır.

Karanlık İlimler

İnsanoğlu henüz bebekliğinden itibaren kuralları çiğneme ve engelleri bir şekilde aşmaya çalışma eğilimindedir. Örneğin çocuklardan ilaçları ve şekerleri ne kadar saklarsanız saklayın bir şekilde o tezgaha tırmanacak ve hem size hem kendilerine büyük zorluklar yaşatacaklardır. İşte karanlık ilimlere olan merakı da böyledir insanoğlunun. Her türlü uyarıya rağmen bulaşmak ve batırmak ister.

Büyü ve daha önce saydığımız birçok ilim karanlık ilimler olarak adlandırılmakta ve bu isim birçok kişiyi cezp etmeye devam etmektedir. İnsan çoğunlukla zararına olduğu şeylere burnunu sokmakta ustadır. Büyü yapma ve bozma konusunda elinde maşayla hareket edip kötü tutmak yerine ellerini ateşe sokmayı tercih etmişlerdir. Bu hem onlar hem de çevreleri için çok büyük riskler oluşturmuştur.

Esasen karanlık olan şey bu ilimler değil, bu ilimlerin yanlış kullanılması sonucunda doğan olaylardır. Bundan sebep insanoğlu bir uyarı olarak karanlık ilimler adını kullanmayı tercih etmektedir. Halbuki karanlık ilimler denildiğinde Medyum Güldeste Hocamızın aklına hiçlik gelmektedir. Karanlık ilimler medyumların en masum ve bir o kadar da tehlikeli olan çocukları gibidirler.

Yorum Yap