1. Ana Sayfa
 2. Büyüler

Lamia Büyüsü

Lamia Büyüsü
Lamia Büyüsü

Lamia büyüsü kara büyüler arasında yer alan ve insana ölümden beter sıkıntılar yaşattığı bilinen büyülerden birisidir. Bu sebeple de Lamia büyüsü hakkında birçok efsane ve mit de zaman içinde türetilmiştir. Biz işin mitolojik kısmına pek girmeden muhteviyatına değinerek daha gerçekçi yaklaşmaktan yanayız. Lamia büyüsü şahsım Medyum Güldeste Hoca tarafından yıllardan beri üzerinde çalışma yaptığım bir büyüdür.

Özellikle de kara büyü alanındaki çalışmaların dolayısıyla danışanlarımı büyük çoğunluğunu kara büyü mağduru olup da bizim vesilemiz ile şifa bulan insanlar oluşturmaktadır. Lamia büyüsü efsanelerde de anlatıldığı üzere kişiyi delirten ve hatta en sevdiklerinin bile canına kast edecek hale sokan bir büyü olarak karşımıza çıkmaktadır. Lamia büyüsü sayesinde birçok kişi akıl hastanelerine yollanmış ancak hiçbir tıbbi dokümanda kişideki bu ruhsal bozukluğun sebebi bulunamamıştır.

Lamia büyüsü cinlerin sizi tamamıyla esir alarak dilediklerini yaptırmaları esasına dayanmaktadır. Tabi ki kişi bu yaptıklarını isteyerek yapmamakta ve çok büyük acılar içinde de kıvranmaktadır. Bunun sonucu olarak da göz perdesi kalkıp cinler ile de ayan beyan görüşmeye başlayınca tamamen akli melekelerini yitirmiş bir hale gelmektedir. Lamia büyüsü kötülük amaçlı yapılan bir büyüdür.

Bu büyüyü intikam almak isteyenler kadar birisine herhangi bir konuda kıskanıp zarar vermek isteyen insanlar da yaptırmaktadır. Ancak yine Lamia büyüsü en tehlikeli büyüler arasında olduğu için her medyum tarafından cesaret edilebilecek bir büyü olmayıp çok az medyum tarafından yapılmakta ve şahsım da dahil daha az medyum tarafından bozulabilmektedir.

Lamia Büyüsü Yapanlar

Lamia büyüsü yapanlar hakkında birçok söylenti dolanmaktadır. Özellikle de beni arayarak Medyum Güldeste Hanım, Lamia büyüsü yapanlar diledikleri kişileri etki altına alabiliyormuş gibi söylentileri dile getirmektedirler.

Ancak bu gibi bir durumun bir dayanağı yoktur. Lamia büyüsü yapanlar özellikle bir kişiye bu büyünün yapılabileceğini de çok iyi bilmektedirler. Hedef olan kişi seçilmekte ve onun bir özel eşyası ya da saç kılı gibi ondan bir parça Lamia büyüsüne sarılarak belirli işlemlere tabi tutulmaktadır.

Lamia büyüsü yapanlar dünya genelinde çok azdır ancak genellikle Ortadoğu ülkelerinde yapan birkaç medyum bulunmakla birlikte başta şahsım olmak üzere Lamia büyüsü bozma konusunda onlardan daha tecrübeli olduğumuzu da hatırlatmakta fayda vardır. Yani başına bu şekilde bir kara büyü gelen kimse asla yeise kapılmamalı ve soğukkanlılığını koruyarak bana ulaşmalıdır. Çözümsüz olan h,ç bir büyü yoktur ancak hangi anahtar hangi kilidi açıyor o konuda herkesin de tecrübesi yoktur.

Bir tırnak eksik ya da bir tırnak fazla olsa kilit açılmayacaktır. Bu sebepten dolayı Lamia büyüsü yapanlar bu işlemleri belirli bir düzende yapmakta ve Lamia büyüsü konusunda da çok dikkatli olmaktadırlar. Son yıllarda birçok insan bağlama büyüsü sebebiyle sıkıntılı zamanlar yaşamış ve bize ulaşarak tecrübelerimizin de vesilesi ile şifa bulmuştur.

Lamia büyüsü yapanlar bu büyüyü değişik amaçlar için yapmaktadır. Kimi kıskançlık kimisi de içinden gelen derin bir kötülük için bunu yapmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun Lamia büyüsü yaptıranlar kadar Lamia büyüsü bozanlar da bulunmaktadır. Bu sebeple danışanlarımı kara büyüler konusunda her daim uyarmakta ve onlara hizmet etmekteyim.

Lamia Büyüsü Nasıl Yapılır?

Lamia büyüsü nasıl yapılır, nerede ve kim tarafından yapılmaktadır gibi onlarca soru almaktayım. Medyum Güldeste Hoca olarak yüklendiğim misyon gereği de danışanlarımı hem uyarıcı hem de bilgilendirici bu yazıları kaleme almayı kendime görev saymaktayım.

Peki Lamia büyüsü nasıl yapılır sorusuna gelelim. Lamia büyüsü yapmak için çok hassas ölçüler kullanılmakta ve bu sayede binlerce yıllık tarihi olan ve pagan kültürü ile yunan mitolojisinin bizlere kazandırdığı bir kara büyü yapılabilmektedir.

Lamia büyüsü için özellikle ilmiyle amil olan medyumlar tercih edilmedir ki her medyum da Lamia büyüsü yapmak istemeyebilmektedir. Çünkü Lamia büyüsü yapan için de yaptıran için de birçok tehlikeler içermektedir. Bu sebeple de Lamia büyüsü nasıl yapılır konusunu araştıran kişiler mutlaka doğru tercihten yana haklarını kullanmalıdırlar. Bunlardan söz etmemizin ardından hep beraber Lamia büyüsü nasıl yapılır birkaç maddesiyle göz gezdirip fikir sahibi olabiliriz. Kısaca Lamia büyüsü;

 • İlk önce büyü yapılacak kimsenin bir eşyası ele geçirilmelidir. Bu bir giysi, fotoğraf ya da saç teli de olabilmektedir.
 • Daha sonra çok özel hazırlanmış içeriği bazı özel canlılardan elde edilen bir mürekkep ile yine çok özel bir kumaşa Lamia büyüsü yazılmaktadır.
 • Lamia büyüsü pagan ve yunan kaynaklı bir büyü olması dolayısıyla bir çok pagan şekilleri ve Latince ifadeler içermektedir.
 • Hazırlanan büyünün içine kişinin şahsi eşyaları koyulur ve yıldız haritasına göre hesaplanan gün ve saatte belirlenen bir mezarın içine gömülür ve birkaç gün bu tekrarlanır.

Lamia büyüsü daha birçok ritüelden oluşuyor olsa da bu kadarı akıllardaki soru işaretlerini kaldırmaya yeterlidir. Lama büyüsü nasıl yapılır sorusuna cevap için daha fazlasını bilmek kar değil zarar da doğurabilir.

Lamia Büyüsü Nasıl Bozulur?

Lamia büyüsü nasıl bozulur ve bunu kimler yapabilir sorusu da gerek mail kutumu gerekse de telefonumu sıkça dolduran sorular içinde yer alıyor. Lamia büyüsü konusunda ben medyum Güldeste Hoca ve sayılı medyum çalışmalar yapmaktadır.

Çünkü Lamia büyüsü nasıl bozulur konusunu araştıranlar göreceklerdir ki bu büyüyü bozmak hiç de sanıldığı kadar kolay değildir. Basit bir cin çıkarma olayında bile Hüddam sahibi kimselerin neler çektiklerini araştırdığınızda görebilirsiniz. Kaldı ki lamia büyüsü nasıl bozulur diye sormak bunun bin katı büyüklükteki bir ifrit ordusu ile başa çıkmak demektir.

O sebeple insanlar Lamia büyüsü bozma konusunda hassas kriterlere göre hareket etmeli ve bu büyü hakkında derin araştırmalar yürütmelidir. Görülecektir ki Lamia büyüsü bozmak sanıldığı kadar kolay olmamakla birlikte Lamia büyüsünü bozmaya çalışan medyumun en küçük hatası birçok felakete sebep olabilecektir.

Peki Lamia büyüsü nasıl bozulur sorusuna cevap niteliğinde birkaç madde sıralamak mümkün müdür? Tabi ki de mümkündür. Kısada Lamia büyüsünü bozmak için;

 • Lamia büyüsü hangi medyum tarafından ne niyetle yapıldı?
 • Lamia büyüsü nereye gömüldü?
 • Lamia büyüsü yapılırken hangi eşyanız kullanıldı?
 • Lamia büyüsü işlemi hangi tarih ve saatte yapıldı?
 • Ayrıca bu sorulardan başka olarak da Lamia büyüsünün tersine döndürülebileceği ve yaptıran ve yapanların başına bela edilebileceği de akıllardan çıkmamalıdır.
 • Tüm bu bilgiler elde edildikten sonra yapılacak büyü bakımına göre Lamia büyüsü tekrar yapılmakta ve bu sefer bozulmak için tasarlanmaktadır.

Bunlar gibi birçok adım takip edilip Lamia büyüsü nasıl bozulur sorusunun cevabına ulaşılmalıdır. Ancak akıllardan çıkmaması gereken bir başka konu ise Lamia büyüsü bozma aşamasında kurandan da faydalanıldığı gibi bir takım özel tılsımların da okunması gerektiğidir.

Lamia Büyüsü Nedir?

Lamia büyüsü nedir, dünya çapında bilinen ve uygulanan bu büyü hakkında merakı olanların sordukları sorulardan biridir. Ortadoğu ülkelerinde de çok sık yapılmaktadır. Ölüm büyüsü olarak da kabul edilir. Son derece kudretli bir büyü seçeneğidir. Eski zamanlarda insanların birbirileri ile olan savaşında çok fazla kullanılan bir yöntemdir.

Kara büyüler arasında yer alan Lamia büyüsü Medyum Güldeste Hoca tarafından uzmanlıkla yapılmaktadır. Fakat, çok tehlikeli bir büyü olması nedeniyle dozunda yapılması gerekir. Aksi halde sürekli olarak artan sorunlar tespit edilir. Cinler aracılığı ile yapılır.

Cinlerin sizleri tamamen esir altında almaları sonrasında dilediklerini yaptırma esasına dayanmaktadır. Çok eski zamanlardan bu yana yapılan bu büyü, işkenceleri konu alır. İnsanları delirten boyutlara ulaşan sonuçlar verebilir.

Lamia Büyüsü Belirtileri

Lamia büyüsü belirtileri, kişinin hayatındaki değişimler üzerinden de tanımlanabilir. Fakat konuyu daha net anlamak için süreci takip etmenin de önemli olduğunu bilmek gerekir. Her büyü, farklı belirtiler ve seçenekler üzerinden ortaya çıkar. Aslında Lamia büyüsü belirtileri de bu şekilde ifade edilir.

 • Büyü etkisi ortaya çıkması itibari ile kişide ruhsal anlamda dengesizlik meydana gelir.
 • Bu dengesizlik sürekli olarak artar. Kişi hayattan kopma noktasında gelmektedir.
 • Sürekli olarak karanlık düşünceler içinde kendini bulur.
 • Bazı noktalarda ölümden kötü anlar yaşar.

Tabii ki bu büyülerin de bazı seviyeleri vardır. Eski zamanlarda seviye göz ardı edilerek büyüler yapılırdı. Bu nedenle kişilerin can çekişmelerine varan mutsuzluklar yaşaması olağan kabul edilirdi. Lamia büyüsü noktasında da konuya bu şeklide yaklaşım sergilemek gerekir.

Lamia Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Lamia büyüsü etkileri nelerdir, uzman kişiler tarafından çok sık merak edilen ve sonuçları itibari ile fark yaratan Lamia büyüsü başlığında bizlere önemli unsurlar sunar. Etki güçleri çok yüksek olan çeşitli büyüler vardır. Büyülerin sonuçlarını anlamak için nasıl yapıldığını da bilmek gerekir.

Büyüler, hayatımıza belli oranda yön verirler. Fakat bazı büyülerin hayatımızı sonlandırma noktasında katkısı olması bunların tartışılması gerektiği sonucunu ortaya koyar. Büyüler, sadece uzmanlar tarafından yapılması halinde mümkün olduğu kadar başarılı sonuç belirmektedir.

Lamia büyüsü etkileri nelerdir, nasıl yapılır, hangi hocalar tarafından yapılması daha etkili olur ve benzeri konular sitemizde net bir şekilde yer alıyor. Sitemizde yer alan bu bilgileri kullanmanız halinde sonuç alabilirsiniz.

Lamia Büyüsü Öldürür Mü?

Lamia büyüsü öldürür mü, tehlikeli bir büyü olması gerekçesi ile bu konu için çok sık sorulmaktadır. Çok sağlam bir büyüdür. Her insan tarafından yapılması söz konusu değildir. Sadece Medyum Güldeste ve uzman hocalar tarafından yapılır. Ama hocaların bu büyü konusunda uzmanlıkları olması ayrı bir konudur.

Tarihsel açıdan baktığımız zaman çok tehlikeli olduğu kadim el yazması kitaplar tarafından tanımlanmıştır. Bu kaynakları okumanız halinde ne denli zorlayıcı unsurlar olduğunu görmek mümkün olur.

Lamia büyüsü nedir, nasıl yapılır ve ne gibi tehlikelere yol açar sorusuna bu şekilde yanıt alabilirsiniz. Büyülerin bizlere katkısını algılamak ve buna göre sonuç almak adına yapılması gerekenler ve daha fazlası sitemizde sizlere net bir şekilde sunuluyor. Bizi takip etmeye devam edin.

Yorum Yap