1. Ana Sayfa
  2. Güldeste Hoca Kimdir?

Güldeste Hoca Kimdir?


Medyum Güldeste hakkında bilgi veren makalemize hoş geldiniz. Ünlü düşünür Nietzsche der ki “yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve düşüncelerini hiç değiştirmeksizin korur. ” Bu söz aslında birçok konuyu birkaç kelimede özetlemeye yetiyor. Kendi açımızdan ele aldığımızda ise gizemli dünyaların sırlı kişilikleri olan medyumlar ile tam bir uyum içinde. Çünkü medyumlar her zaman yapacak çok şeyi olan ve inançlarına, fikirlerine en eski çağlardan beri sıkı sıkıya bağlı kimselerdir.

Medyum Güldeste Hoca ise bu sıkı geleneğin zamanımızda doğan en parlak güneşlerinden birisidir. Yıllar boyu sizlerin acılarına ve mutluluklarına şahit olup, her zaman bir çare vardır düşüncesiyle hareket etmektedir. Medyumluk geleneğinin tacını ailesinden devralan Medyum Güldeste Hocamız küçük yaşta öksüz ve yetim kaldığı için ise aile kavramına daha bir sıkı bağlıdır. Bu sayede kuvvetli bağları olan ailesinin her bir ferdi bireysel başarılarıyla insanlığa hizmete devam etmektedir.

Medyum Güldeste Hoca

İnanç ve aile kavramından bahsederken kelimelerin en güzellerini seçmek gerekiyor. Zira bu iki kutsal yapı da insanlığın iyi ve kötülüğüne hizmet edebilecek durumda olabilmektedir. Dünyada savaş ve barış adına atılan her adım inanç ve aile olabilme kavramlarının nasıl anlaşıldığına bağlı olarak değişir. Ancak medyumluk geleneği ve kadim medyumluk inancının bilgelik sırları ise daha büyük bir enerjiyi içinde barındırmaktadır. Medyum Güldeste Hoca önce öksüz ve ardından yetim kalarak bu hayattaki ilk sınavını geniş ailesinin ona olan özverisi ile atlatmayı başarmıştır. Bu yıllarda asla zorluk çekmemiş ve anne baba boşluğunu ailenin her bir ferdi yüksek alaka ile kapatmaktan geri kalmamışlardır.

Medyum Güldeste Hocamızın doğuştan itibaren işaretleri taşıması ise onun ailenin gelecek varisi, medyumluk bilgeliğinin ailede parlayan yeni ışığı olduğunu göstermekteydi. Medyum ailelerin en büyük özelliklerinden birisi de her doğan çocukta alametler vardır ancak her birisi farklı bir amaca hizmet etmektedir. Bundan dolayı kendinden büyük kardeşleri ve yakın akrabalarının bir çoğu farklı alanlarda dolaylı olarak bu kadim bilgeliğe hizmet etmektedirler. Yüksek meblağlara varan araştırmalar ve eski yazıtların satın alınarak incelenmesi, bu kadim dillerin içinde çözülmesi zor dillerin öğrenilmesi ve büyünün tarihsel olarak değişimi gibi konular ailenin her bir bireyinin farklı dallara ayrılarak katkıda bulunmasını sağlamış ve bu sağlam yapı ilk medyumların döneminden beri devam edip gelmiştir.

Medyum Güldeste Hocamız bir yandan geleneği yaşatıp diğer yandan çağın ihtiyaçlarının değişmesine mukabil her ihtiyaca uygun bir yapı geliştirebilmek için bir nevi mutasyon ya da değişim denilebilecek çalışmalar ile büyü alanında büyük katkılar yapmıştır. Bu yapılan deney bazındaki tüm çalışmalarında ailesi daima yanında olmuş ve olmaya da devam edecektir. Hayatın her aşamasında ve her kademesinde bölünmez bir hücre gibi hareket eden medyum aileleri bu sayede çağları aşarak bu günlere adlarını soylu birer aile olarak yazdırmayı başarmışlardır.

Medyum Güldeste Hoca’nın Yaptığı Çalışmalar

Bizler dünyanın görünen yüzünde ve kendi boyutumuzda yaşamaya devam ederken, başka boyutlarda aynı zaman aralığında farklı yaşam formları da hayatlarını sürdürmeye devam etmektedir. Cinler, onların yakın akrabaları şeytanlar, doğa üstü bir çok güç ve tabiatın kendi gizemli gücü bunlardan bazılarıdır. Böyle bir durumda zaman zaman büyük sıkıntılara mahal veren olaylar yaşanmakta ve bir şekilde insanların duymasının önüne geçilmektedir. Eski zamanlarda insanların gözleri önünde yaşanan birçok gizemli olay artık efsane gibi insanlara pazarlanmaktadır. Oysa her insanın içinde bu gizemlerin varlığına dair güçlü bir sezi vardır.

Medyum Güldeste Hoca yıllar boyunca insanları hayretler içinde bırakacak bir sürü olayı çözmüş ve şahitlerin inançlarının sarsılmaz bir hal almasını sağlamıştır. Medyum Güldeste hocamız her zaman hazırlıklı olmalıyız der. Çünkü insan ne zaman boşluğa düşerse ve inançları havada kalırsa işte o günden itibaren büyük bir tehlikeye kapılarını aralamış demektir. Bu yüzden inanç çok önemli bir yer oluşturmaktadır. İnançtan kasıt insanları bir takım din adamları ya da döneme göre yön değiştiren bilim insanlarının kucağına atmak değil, tabiatın büyük gücüne ve onun insan üzerindeki sarsılmaz üstünlüğüne karşı olan inançtır.

Medyum Güldeste Hocamız yıllardır insanları bu konularda bilinçlendirmiş ve kendine ulaşan her insanın derdine çare olmuştur. Yeri geldiğinde bir ev hanımının derdine merhem yeri geldiğinde yüksek bir bürokratın derdine deva olmaya da devam etmektedir. Bura da asıl olan bu dünyevi makam sahiplerinin de değişik şekillerde nasıl hasar alabildikleridir. Medyumları farklı kılan ise onların güçlerini direk evrenin gücünden almaları ve büyünün kadim sözleşmesine karşı sadakatle bağlılık duymalarıdır. Medyum Güldeste’ da bu yüzden çözümsüz problemlerin çözümünü bilen ve kimsenin değer yargılarına karışmadan hizmet verebilen en büyük medyumlardandır.

Medyum Güldeste Hanım’ı Sevenler

Bir insanın sevilmesindeki en büyük etken o kişinin topluma olan genel faydasıyla doğru orantılıdır. Her kesimin sevgi ve saygısını kazanmak ise yüksek bir alçak gönüllük ve kibirden arınmakla olabilir. Bu arınma doğuştan gelen büyük bir bilgeliğin şuuru ve insana olan güvenin meyvesidir. Edirne’den Ardahan’a kadar her karış ülke toprağında sevenleri ve sayanları bulunan Medyum Güldeste asla kalp kırmayan ve her zaman umut veren bir kişiliktedir. Ancak sevdiklerinin ve medyumluk geleneğinin aleyhinde oluşabilecek bir durumda ise kasırgalar koparabilecek bir hiddetin merkezi olabilecek konumdadır

Sayılarını bile tutamayacağımız insanın derdine çare olmuştur. En basit cinlenme olaylarından en kara büyülere kadar hem çözerek hem de yapabilme kabiliyetinde ki dehasıyla ışıklar saçarak yoluna devam etmektedir. Medyumluğun her zaman için iyi yönü olduğunu vurgulayan Medyum Güldeste Hocamız, kişilerin tercihleri doğanın içinde emanetçi olan insanın kaderine etki eder der. Bundan kastın ise büyü yapmak ve bozmak arasında bir fark olmadığını, bunda yalnızca tüccarların fark görebileceğini ve insanları dini bazı terimler ile korkuttuklarını da söylemekte fayda vardır.

Yıllar boyunca her görüşten, din ve ırktan insanın her türlü sorununa çare olan ve her kültürün kendi değer yargılarıyla hareket ettiğini belirten Medyum Güldeste Hoca, medyumun istenileni yapmasının bu kadim sözleşmenin gereği olduğunu yargılamanın ise medyumlara ait olmadığının da altını çizmektedir. Her türlü büyü ve sihrin aslında öz olarak tek bir yola çıktığının bilincinde olunması gerekmektedir. Doğa üstü güçlerin ve cinlerin ise hizmetkarı ya da efendisi değil, onların hepsinden güçlü bir gizemin efendisi olmaktır medyumluk. Bu yüzdendir ki Medyum Güldeste, toplumun her kesiminden kabul gören ve saygıyı da hak eden büyük bir medyum olduğunu ispatlamıştır.

Medyum Güldeste Yorumları

Gizemin kapıları sırlandığı vakitlerden beri insanoğlunun orayla tek bağlantısı medyumlar ve kendilerine türlü yollar ile vakıf olan rüyalardır. Bu rüyaların da mahiyetleri ve ne anlattıkları çok iyi süzgeçten geçirilmelidir. Zira hatalı bir yorum yada tabir etmeyi bilmeyen biri tarafından mana verilmesi rüyanın tüm sırlarını bozarak olması muhtemel şeylerin önüne geçilebilir ya da başa gelebilmesi muhtemel olaylardan bi haber duruma düşülebilir. Bu yüzdendir ki rüya yorumlama rüya konusunda derinlemesine ehil olan kişilerce yapılmalıdır.

Medyum Güldeste Hoca medyumların en büyük özelliklerinden olan rüya yorumculuğu konusunda keskin bir bilgiye sahiptir. Özel bir uzmanlık gerektiren bu rüya ilmi, sadece elden ele verilmekle olacak bir iş değil, aynı zamanda yüksek ilim gerektiren bir konudur. Çünkü rüya yorumunda maksat sadece kuru bir yorum yapmak değil görünen rüyanın sırrına mazhar olmaktır. Bunun yanında görülen rüyanın bir gizem mi anlattığı yoksa bilinç altının bir oyunu mu olduğunu da çok iyi anlamak gerekmektedir.

Astroloji ve Medyum Güldeste Hoca

Astroloji denildiğinde her nedense insanların aklına garip kılıklı kişiler ve önlerinde duran cam kürenin etrafı tarot kartlarıyla kaplı cadı kaçkını insanlar gelmektedir. Oysaki bu tarz kişi ve bir takım odaklar olayı sulandırmak adına bu tarz şeyleri ön plana çıkardıkları yayınlar ile insanları kendi çıkar girdaplarına sokmuşlardır. Bizler ise bu konuya hakimiyetini ispatlamış medyum Güldeste Hocamız ve çalışmalarının ciddiyeti hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Astroloji daha çok mistik bir takım inançlar ve elde tutulur verilere dayanmayan bilim dalı gibi görülse de aslında Astronomi ve uzay bilimi ile çok yakından alakalıdır. Bunu sebebi ise her yıldızın ve burç sisteminin astronomi ile alakalı veriler ile ölçülerek hesaplandığıdır. Yıllar boyunca kadim bir bilgiler silsilesinin sonucu olarak ortaya çıkan burçların doğru hesaplandığında insanların özelliklerini tam olarak yansıttığı görülmektedir. Bunların yanında genel olarak burçların yansıttığı özellikler de günlük ve aylık değişimler göz önüne alınarak hesaplanabilmektedir.

Medyum Güldeste medyumluğun en eski uğraşı olan yıldırlar ve burçlar konusunda yüksek bir donanıma sahiptir. Çünkü bir medyum kişiye özel yapacağı büyülerde o kişilerin burçlarına ve yıldızlarının durumuna göre hesaplamalar yapmak zorunda olabilmektedir. Bu yüzden doğru bir burç yorumunu en iyi yapabilecek kişiler de medyumlardır. Yıllardır ülkemizden be yurt dışından gelen talepler doğrultusunda burç yorumları yapan Medyum Güldeste Hocamız  astroloji alanında yapılan söyleşilere konuşmacı olarak sık sık davet edilmektedir. Medyum Güldeste Hocamız sizlerin hayatlarını en kaliteli şekilde yaşaması için hizmetlerini en güzel şekilde vermeye devam etmektedir.