1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Vefk

Vefk
Vefk

Vefk nedir sorusuna yanıt arıyorsunuz. Aslında her şey derin bir hesap, ince bir bakış ve yüksek bir algı gücüyle çözülebilmektedir. Tüm bu gizemin içinde karşımıza çıkan medyumlar da yaptıkları uygulamalar ile çoğu olayı gizemin bilinmeyen yönleri ile çözmektedirler.

Bu medyumlardan Güldeste Hoca ise en karanlık büyülerden tutun da herkesin diline pelesenk olan vefklere kadar her konuda ehil bir medyumdur. Vefk işlemleri hakkında birçok bilgi kirliği bulunmakla birlikte bizler Medyum Güldeste Hocamızın bu işlemler hakkındaki uygulamalarıyla konuyu aydınlatmaya çalışacağız.

Vefk Ne Demek?

Şifalı ve tesirli dualar ile yapılan işlemlere vefk denir. Muska ile benzer bir yöntem olduğu ifade edilir. Ayet ve isim yazılarak veya okunarak da yapılabilir. Mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altının çizilmesi gerekiyor. Bu noktada Medyum Güldeste Hoca, sizlere sunduğu etki gücü yüksek yöntemler ile dengeleyici olarak yardım etmeye, aklınızda bulunan konu başlıkları için açıklayıcı süreçler yönetmeye devam ediyor.

Her insan günlük hayatın içinde bazı kötülüklere maruz kalabilir. Bunlardan arınmak için nasıl önlem alınması gerektiğini bilmek ve buna göre hareket etmek son derece önemlidir. Nazardan kurtulmak isteyen bir kişi vefk ve benzeri yöntemleri çok sayıda dener. Belli bir yazım kuralı bulunmaktadır. Uzman kişiler bu nedenle zorunludur. Aksi halde istenmeyen sorular olur.

Vefk Çeşitleri

Vefk çeşitleri, aslında taleplere göre belli olur. Çok sayıda çeşidi vardır. Kişinin amacına ulaşmasında, zorluklar ile mücadelesinde etkili bir yöntem olarak dile getirilir. Uzman kişilerin bu tarz bilgiler üzerinden yaptığı değerlendirmeler ile ortaya çıkar. En güvenilir yöntemler arasında yer almaktadır. Manevi bir içeriği vardır.

İnsan hayatında her daim zorluklar ile mücadele etmek zorunda kalacaktır. Fakat burada başarılı olmanın da yolları vardır. En başta mücadele ettiğimiz ne ise onu bilmek, tanımak ve ona göre önlem almak gerekir. İnsanoğlu belki de en büyük hatayı bu kısımda yapmaktadır. Bazen mücadele etmek zorunda olduğumuz şeyin ne olduğunu bilmeden hareket ediyoruz.

Vefk Nasıl Yapılır?

Vefk nasıl yapılır, büyü müdür gibi sorular çok fazla merak edilmektedir. Büyü olmadığını söyleyerek sözlerimize başlayabiliriz. Sadece Kuran’da yer alan sureler ve ayetler ile yapılmaktadır. Bu da herhangi bir sorun olmamasına neden olmaktadır. Kötü ve şer durumdan kurtulmak için yapılabilir. Dini açıdan herhangi bir sakıncası yoktur.

Nasıl yapıldığına dair önemli bilgileri uzman ve deneyimli hocalar ile üzerinden alabilirsiniz. Medyum Güldeste Hoca, bu konuda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu da doğru bilgi alma noktasında önemlidir. Ebced hesabı kullanılarak yapılır. Özel hesaplar yapılarak hazırlanmaktadır. Dikdörtgen ya da farklı kağıtlara dua, ayet ya da sure ile yazılarak yapılır.

Vefkler Nelerdir?

Değişik zamanlarda insanoğlu dertlerine çözüm bulabilmek için gizemli güçleri olan medyumlardan faydalanmıştır. Bu karşılıklı ilişki insanlığın var oluşundan bu güne kadar hiç hız kesmeden devam etmiştir.

Değişen insan ihtiyaçları ve toplumsal değerler sebebiyle farklı zamanlarda farklı işlemler uygulayan medyumlardan günümüzde en çok talep edilen işlerin başında ise vefkler gelmektedir. Vefk işlemi tarihsel süreçte farklı toplumların değişik uygulamalarıyla görülmeye devam etmiştir. Babil’de, Sümerde, Hind’de Arap yarımadasında, Çin’de ve Afrika dolaylarında da benzer çeşitlerine rastlamak mümkündür.

Medyum Güldeste Hocamız tüm zamanların kadim bilgeleri olan medyumların uyguladıkları bu yöntemin günümüzde temsilini en iyi yapan kişilerden birisidir. Vefk Kurani bir ilim olarak lanse edilse de bu tamamen yanlıştır.

İşin özü ise Kuranda var olduğuna inanılan gizli haberlerin çözülebilmesi için vefk işleminde kullanılan bir takım hesaplamaların da kullanılıyor olmasıdır. Ünlü ilim adamı İbni Arabi’ de gelecekten haberler verdiği bir çok konuda vefk ilminin yöntem ve hesaplamalarından birisi olan, değişik isimleri olmakla birlikte ebcet hesabı olarak yaygın bilinen yöntemi kullanmıştır.

Tüm bunların yanında İslami terimlerden de yararlanılan vefk işlemlerinde Allah’ın br takım isimleri ve Kurandaki bir takım kelimeler de kullanılması insanların yanlış anlamalarına yol açmıştır. Vefk ilmi özünde gizemli bir takım hesaplamaların yapıldığı, kişisel bilgilerin kullanıldığı, yapılan hesaplamalar sonucunda sırlı bir takım rakam ve düzeneklere göre kağıda geçirilen bir takım büyü denilmesinde de mahsur olmayan işlem türüdür. Medyum Güldeste Hoca bu işlemi kişiye uygun dizayn ederek isteklere cevap verebilecek şekilde uygulamaya hazır hale getiren büyük bir medyumdur.

Aşk Vefki

İnsan varoluşu ve doğası gereği bir eşe bir yoldaşa ihtiyaç duymaktadır. Bu karşılıklı çekimin kadın ve erkek için ortak bir anlamı olduğu gibi her iki taraf için de farklı değerlere de hitap ettiği açıktır. Medyum Güldeste Hoca’dan en çok talep edilen vefklerin başında da bu minvalde aşk vefki gelmektedir.

Bir takım olaylar sebebiyle eşiyle arasına soğukluk giren ve ilk günkü duygularına dönmek isteyenlerden tutun da sevdiği kişiye kavuşmak ve onun gözünde kendi kalbinde yanan ateşin yanmasını isteyen kişilere kadar herkes aşk vefki işleminde talepte bulunmaktadır.

Medyum Güldeste yıllardır birçok insanın bu acılar ile kendisine başvurduğuna şahit olduğumuz kıymetli bir büyüğümüzdür. Kendisi bu konuda doğru bilgiler ve doğru hesaplama yöntemleri ile en uygun aşk vefklerini yaparak kendini kanıtlamaktan geri kalmamıştır. Medyum Güldeste Hocamız henüz ilmini uygulamaya başladığı ilk günlerde bile sayısız kimsenin aşkına kavuşmasına vesile olarak adından sıkça söz ettirmiştir. O dönemde medyumluk geleneğini devam ettiren aile büyükleri küçük yaşlarına rağmen Medyum Güldeste’ nin bu yeteneğini geliştirmesinde ışık olmuşlardır.

Aşk vefkleri başvuruda bulunan kişi ya da kişilerce iyi anlaşılması gereken bir işlemdir. Bu işlemin kesinliği verilen bilgilerin doğruluğuyla orantılıdır. Birçok insan bu taleplerini bir medyuma başvurmadan önce iyi düşünmeli ve doğru karar vermelidirler.

Oldukça güçlü ve tesirli olan bu işlemler Medyum Güldeste gibi asil kanlı bir medyum elinden yapıldığı zaman çok büyük ve şaşılacak derecede etkili sonuçlar vermektedir. Değerli hocamız aşk vefkleri konusunda en çok tercih edilen medyumlardan birisi olarak göze çarpmaktadır.

Medyum Vefkleri

İnsanların sınırsız istekleri bulunmaktadır. Bunların her birisine cevap elbette ki verilebileceği gibi belli başlı istekler diğer birçok isteği tek başlık altında toplayabilmektedir. Vefk işlemleri de aynen böyledir. İnsanların çoğu isteğini uygun hesaplamalar ile tek bir başlık altında toplamamıza müsaade eden yapıya sahiptirler. Medyum Güldeste ise yıllarca her kesimin farklı isteklerine hitap edecek olan vefkleriyle gündemdeki yerini korumaktadır.

Örneğin değerli hocamıza en çok talep edilen işlemler genellikle birine kavuşmak, sevdiğine ulaşmak, aşk ve sevgi tesiri yüksek olabilecek işlemler, kişilerin bebekleri ve çocuklarını görünmez tehlikelerden korumak adına istedikleri işlemler, evinin arabasının işinin başına bir şey gelmemesi için talep edilen vefkler, türlü korku ve kederin giderilmesi için kullanılan vefkler, başarı ve şöhret için talep edilen vefkler gibi çok sayıda vefk işlemi istenmektedir.

Bu vefk işlemlerini çoğaltmak mümkündür. Aynı zamanda bu işlemleri yaptıranların özel isteklerinden ötürü belli bir kalıba ve isime sokulması da aslında pek de gerekmemektedir. Çünkü aşk vefki isteyen birisi bunu süreli de isteyebilir ve ya sadece kendi hakkında karşı tarafın fikirlerini öğrenmek için de isteyebilir. Burada yapılması gereken asıl şey talep edilen ile yapılan vefkin ne kadar uyuştuğudur.

Burada ise gerçek bir medyuma yaptırılmayan işlemlerin, insanların kendileri yaptıklarında nelere yol açtığını iyi kavramak gerekmektedir. Bu işlemi yapmak ilim ve doğuştan gelen kadim bir bilgelik gerektirmektedir. Kullanılan işlemler içinde matematiğinden tutunda, kimyası sebebiyle özel hazırlanan mürekkebe kadar çok önemli hususlar unutulmamalıdır.

Vefk Yaptıranlar

Medyum Güldeste hocamız hem insani değerleri hem de kişilere yaklaşım biçimi sebebiyle zaten kalplere taht kurmuş bir medyumdur. Tüm bunların yanında ise kendisine işlem yaptıran ve yıllardır da her konuda kendisine danışıp onun yardımlarına başvuran insanlar bulunmaktadır.

Dünyamız aynı düzeninde devam ettiği halde sürekli yeni doğumlar ve ölümler gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda da her gün farklı kişiler farklı sebepler ile Medyum Güldeste’ye başvurarak türlü türlü dertlerine çareler aramaya devam etmektedirler.

Bu güne kadar hizmet verdiği kimseden olumsuz dönüş almayan kıymetlimizin çevresi de kalbi kadar güzel insanlar ile doludur. Aile ve akraba kültürüne de çok dikkat etmeleri hasebiyle büyük bağlar kurduğu her seveninin kalbindeki yeri ayrıdır. İnsanların umutları tükenmişken kendilerine başvuranların yüzlerinde gerçek mutluluğu gören hocamızın en büyük serveti de budur.

Yaptığı vefkler ve büyüler kadar benzeri her alandaki başarıları sebebiyle kendisine ulaşan ve fayda gören her kesimin takdirini kazanmıştır. Vefk ve büyü hakkında çok fazla kirli bilgiyi zihinlerden silerek gerçekleri insanlara anlatmaya devam etmektedir. Kendisi hakkında insanların sevgi ve saygı cümleleri her zaman bunun kanıtı olmuştur.

Unutmamalıdır ki bir medyumun yetkinliği ve safkanlığı çok önemlidir. Çünkü tüm yeteneklerin ilmek ilmek işlenmesi büyük bir organizasyona sahip kadim aileler sayesinde olabilmektedir. Medyum Güldeste Hoca hem kendi ailesi hem de sevenleri konusunda kalbi kadar temiz bir sayfaya sahiptir.

Evlilikte Vefk

Evlilikte vefk de önemli ve merak edilen bir konudur. Sorunlu evliliklerde yapılması evliliğin kurtulması için etki edebilir. Evli çiftler zaman zaman sorunlar yaşar. Bundan kurtulmak ve tabii ki mutlu olmak isterler. Yapılan vefk sonrasında eşler birbirine karşı daha saygılı olur.

  • İlk olarak yazılması gereken dua kâğıda yazılmaktadır.
  • Çiftlerin ismi ve anne isimleri yazılır.
  • İsimler yazıldıktan sonda dua ve sureler de yazılmalıdır.
  • Vefk yastık altında saklanır.

Vefk yöntemleri hakkında Medyum Güldeste Hoca açıklayıcı içerikler ile her daim sizlerin yanında olmaya ve merak ettiğiniz konu başlıklarında bilgi sunmaya devam ediyor. Daha öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu terim diğer terimler ile çok sık karıştırılır. En başta büyü olmadığını mutlaka bilmek gerekir.

Büyüler insan üzerinde doğa üstü canlı varlıklar aracılığı ile tesir etme gücü sağlar. Vefk ise Kuran’da yer alan ayetler ile yapılır. Dualar ve ayetler yazılır ya da okunur. Bu sayede nazar ve benzeri kötücül etkilerden kurtulmak mümkündür.

Vefk nedir, ne işe yarar ve daha fazlası hakkında sizlere net bilgiler sunduk. Bilgileri yenilemek ve güncel seçenekleri yakından takip etmek için sitemize erişim kurabilirsiniz. Güvenilir ve kaliteli kaynaklar sayesinde, kısa süre içinde tam anlamı ile bilgi almanız sizler için söz konusu olacaktır.

Yorum Yap